ngẳng trong Tiếng Anh là gì?

ngẳng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngẳng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngẳng

  slender and elongated

  cái lọ ngẳng cổ a bottle with a slender and elongated neck

  emaciated; scraggy, skinny

  người gầy ngẳng emaciated/meagre/gaunt fra-me

  become narrow; weak point, bottleneck; narrow-necked

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngẳng

  Slender and elongated

  Cái lọ ngẳng cổ: A bottle with a slender and elongated neck

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngẳng

  slender and elongated