ngô đá trong Tiếng Anh là gì?

ngô đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngô đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngô đá

    * dtừ

    flint corn