nỗi tuyệt vọng trong Tiếng Anh là gì?

nỗi tuyệt vọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nỗi tuyệt vọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nỗi tuyệt vọng

    * dtừ

    despair