nịt đai yên trong Tiếng Anh là gì?

nịt đai yên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nịt đai yên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nịt đai yên

    * ngđtừ

    girth