nề hà trong Tiếng Anh là gì?

nề hà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nề hà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nề hà

  * dtừ

  apprehend, fear; mind out; avoid

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nề hà

  * verb

  to mind

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nề hà

  to mind