nết trong Tiếng Anh là gì?

nết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nết

  habit, behaviour, conduct, manner; good habit, good behaviour

  nhà ấy dạy con rất tốt, đứa nào cũng có nết that family knows how to bring up the children who all are well-behaved

  cái nết đánh chết cái đẹp (tục ngữ) beauty is but skin deep; handsome is that handsome does

  quality, merit, virtue

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nết

  Habit, behaviour

  Good habit, good behaviour

  Nhà ấy dạy con rất tốt, đứa nào cũng có nết: That family knows how to bring up the children who all are well-behaved

  Cái nết đánh chết cái đẹp (tục ngữ): Beauty is but skin deep; handsome is that handsome does

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nết

  conduct, behavior, habit