nến đỡ hàng cột trong Tiếng Anh là gì?

nến đỡ hàng cột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nến đỡ hàng cột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nến đỡ hàng cột

    * dtừ

    stylobate