nêm đồ gia vị trong Tiếng Anh là gì?

nêm đồ gia vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nêm đồ gia vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nêm đồ gia vị

    * dtừ

    dressing

    * ngđtừ

    dress