mộ thợ trong Tiếng Anh là gì?

mộ thợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mộ thợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mộ thợ

    recruit workers for construction or other work