màng ối trong Tiếng Anh là gì?

màng ối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ màng ối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • màng ối

    * dtừ

    amnion

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • màng ối

    amnion