loạt súng bắn trong Tiếng Anh là gì?

loạt súng bắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ loạt súng bắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • loạt súng bắn

    * dtừ

    fusillade