lau bằng khăn trong Tiếng Anh là gì?

lau bằng khăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lau bằng khăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lau bằng khăn

    * đtừ

    toweling