lầy lội khó đi trong Tiếng Anh là gì?

lầy lội khó đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lầy lội khó đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lầy lội khó đi

    * dtừ

    heaviness

    * ttừ

    heavy