lò xo xoáy ốc trong Tiếng Anh là gì?

lò xo xoáy ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lò xo xoáy ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lò xo xoáy ốc

    coil spring, helical spring