lò xo chống sốc trong Tiếng Anh là gì?

lò xo chống sốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lò xo chống sốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lò xo chống sốc

    * dtừ

    shock absorber