lò sấy hoa bia trong Tiếng Anh là gì?

lò sấy hoa bia trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lò sấy hoa bia sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lò sấy hoa bia

    * dtừ

    oast