giũ trách nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

giũ trách nhiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giũ trách nhiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giũ trách nhiệm

    * thngữ

    to get something off one's hands, to clean the slate