giàn giữ tàu trong Tiếng Anh là gì?

giàn giữ tàu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giàn giữ tàu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giàn giữ tàu

    * dtừ

    cradle