ghép ván để làm trong Tiếng Anh là gì?

ghép ván để làm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ghép ván để làm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ghép ván để làm

    * ngđtừ

    stave