dao động ký trong Tiếng Anh là gì?

dao động ký trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dao động ký sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dao động ký

    * dtừ

    oscillograph