dâu tây gộc trong Tiếng Anh là gì?

dâu tây gộc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dâu tây gộc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dâu tây gộc

    * dtừ

    hautboy