đuôi chồn trong Tiếng Anh là gì?

đuôi chồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đuôi chồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đuôi chồn

    * dtừ

    brush