đỉnh triều trong Tiếng Anh là gì?

đỉnh triều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đỉnh triều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đỉnh triều

    * dtừ

    crest of tide