đầm trong Tiếng Anh là gì?

đầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đầm

  lagoon; rammer

  xem bà đầm

  xem áo đầm

  em sẽ mặc đầm hay mặc váy? shall i wear a dress or a skirt?

  vải may đầm dress material

  (đánh bài) queen

  đầm cơ queen of hearts

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đầm

  * noun

  the pond rammer

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đầm

  (1) European woman; (2) to tamp (earth); (3) deep and wide pond; (4) to dip in mud