đầm nuôi cá trong Tiếng Anh là gì?

đầm nuôi cá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đầm nuôi cá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đầm nuôi cá

    * dtừ

    fish preserve