đản trong Tiếng Anh là gì?

đản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đản

  * dtừ

  birthday

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đản

  * noun

  birthday

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đản

  birthday