zama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zama.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zama

    the battle in 202 BC in which Scipio decisively defeated Hannibal at the end of the second Punic War

    Synonyms: battle of Zama

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).