wrapper leaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wrapper leaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wrapper leaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wrapper leaf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wrapper leaf

    * kinh tế

    lá áo

    lá phủ