worshipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worshipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worshipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worshipper.

Từ điển Anh Việt

 • worshipper

  /'wə:ʃipə/

  * danh từ

  (tôn giáo) người thờ cúng

  người tôn sùng, người sùng bái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worshipper

  Similar:

  believer: a person who has religious faith

  Synonyms: worshiper

  worshiper: someone who admires too much to recognize faults