worshiper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worshiper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worshiper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worshiper.

Từ điển Anh Việt

 • worshiper

  * danh từ

  người thờ cúng

  người tôn sùng, người sùng bái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worshiper

  someone who admires too much to recognize faults

  Synonyms: worshipper

  Similar:

  believer: a person who has religious faith

  Synonyms: worshipper