worsened nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worsened nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worsened giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worsened.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • worsened

  made or become worse; impaired

  troubled by the worsened economic conditions

  the worsened diplomatic relations

  Similar:

  worsen: grow worse

  Conditions in the slum worsened

  Synonyms: decline

  Antonyms: better

  worsen: make worse

  This drug aggravates the pain

  Synonyms: aggravate, exacerbate, exasperate

  Antonyms: better

  worse: changed for the worse in health or fitness

  I feel worse today

  her cold is worse

  Antonyms: better

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).