witwatersrand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witwatersrand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witwatersrand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witwatersrand.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witwatersrand

    a rocky region in the southern Transvaal in northeastern South Africa; contains rich gold deposits and coal and manganese

    Synonyms: Rand, Reef

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).