wishbone lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wishbone lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wishbone lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wishbone lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wishbone lever

    * kỹ thuật

    chạc gạt

    cơ khí & công trình:

    đòn bẩy hình chạc