wisconsin river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wisconsin river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wisconsin river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wisconsin river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wisconsin river

    Similar:

    wisconsin: a tributary of the Mississippi River in Wisconsin

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).