wintergreen family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wintergreen family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wintergreen family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wintergreen family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wintergreen family

    Similar:

    pyrolaceae: evergreen herbs of temperate regions: genera Pyrola, Chimaphila, Moneses, Orthilia

    Synonyms: family Pyrolaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).