willingness to pay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

willingness to pay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm willingness to pay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của willingness to pay.

Từ điển Anh Việt

  • Willingness to pay

    (Econ) Mức sẵn sàng trả.

    + Việc định giá của một cá nhân đối với một hàng hoá hoặc một dịch vụ bằng tiền.