wellpoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wellpoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wellpoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wellpoint.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wellpoint

    Similar:

    well point: a perforated tube driven into the ground to collect water from the surrounding area

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).