weights and measures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weights and measures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weights and measures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weights and measures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weights and measures

  * kinh tế

  cân lường đo lường

  * kỹ thuật

  đo lường & điều khiển:

  cân đo

  cân và đo