weather-beaten nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weather-beaten nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weather-beaten giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weather-beaten.

Từ điển Anh Việt

 • weather-beaten

  /'weðə,bi:tn/

  * tính từ

  lộng gió (bờ biển)

  sạm nắng (da); dày dạn phong sương (người)

  hỏng nát vì mưa gió

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weather-beaten

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  giạt vào bờ bởi thời tiết

  không chịu được thời tiết (hư hỏng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • weather-beaten

  tanned and coarsened from being outdoors

  a weather-beaten face

  worn by exposure to the weather

  a house of weathered shingles

  Synonyms: weatherworn, weathered