waxlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxlike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waxlike

  Similar:

  waxen: having the paleness of wax

  the poor face with the same awful waxen pallor"- Bram Stoker

  the soldier turned his waxlike features toward him

  a thin face with a waxy paleness

  Synonyms: waxy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).