waxen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxen.

Từ điển Anh Việt

 • waxen

  /'wæksən/

  * tính từ

  giống sáp; màu sáp, vàng nhạt (như sáp)

  a waxen complexion: nước da vàng nhạt

  (nghĩa bóng) mềm yếu, dễ ảnh hưởng; dễ uốn nắn

  waxen character: tính mềm yếu

  (từ cổ,nghĩa cổ) bằng sáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waxen

  made of or covered with wax

  waxen candles

  careful, the floor is waxy

  Synonyms: waxy

  having the paleness of wax

  the poor face with the same awful waxen pallor"- Bram Stoker

  the soldier turned his waxlike features toward him

  a thin face with a waxy paleness

  Synonyms: waxlike, waxy