water-resistant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-resistant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-resistant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-resistant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water-resistant

  * kỹ thuật

  chịu được nước

  xây dựng:

  sơn chống thấm nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water-resistant

  Similar:

  water-repellent: hindering the penetration of water

  a water-repellent coat