water-jet pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-jet pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-jet pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-jet pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-jet pump

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy bơm phụt tia nước

    máy bơm tia (phun)