warding file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

warding file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm warding file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của warding file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • warding file

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    giũa khắc chìa khóa

    giũa mịn dẹt