wall-hung basin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wall-hung basin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wall-hung basin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wall-hung basin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wall-hung basin

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chậu rửa treo tường