walkway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

walkway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm walkway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của walkway.

Từ điển Anh Việt

 • walkway

  * danh từ

  đường dành cho người đi bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • walkway

  Similar:

  walk: a path set aside for walking

  after the blizzard he shoveled the front walk

  Synonyms: paseo