wainscot panen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wainscot panen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wainscot panen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wainscot panen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wainscot panen

  * kỹ thuật

  tấm ốp tường

  xây dựng:

  gỗ ốp tường

  ốp bằng panen