usance bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

usance bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm usance bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của usance bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • usance bill

  * kinh tế

  hối phiếu có kỳ hạn

  hối phiếu kỳ hạn

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hối phiếu có kỳ hạn