usage load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

usage load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm usage load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của usage load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • usage load

    * kỹ thuật

    tải nhiệt khai thác

    tải nhiệt tiêu dùng