unwise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unwise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unwise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unwise.

Từ điển Anh Việt

 • unwise

  /' n'waiz/

  * tính từ

  không khôn ngoan, khờ, dại dột

  không thận trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unwise

  showing or resulting from lack of judgment or wisdom

  an unwise investor is soon impoverished

  Similar:

  inexpedient: not appropriate to the purpose